Dwight King

Tsoke dëne bets’ęn nanı́ senadher ha

Dwıght Kıng tsǫke senadher ha bets’ęn nanı́ sı nake Stanley Cup tthaıchogh nełną hel sı NHL Los Angeles Kıngs hobeheł.

Dwıght begharehek’ą dëne hęlı̨ sı, Meadow Lake tł’ogh tue naré neyá tsǫke senadher ɂeyer honare. 10 beghaıyé hu, Dwıght tsǫke ghą nı̨dhı̨ nı. T’oho senadher hıjá dé hoɂąsı yeghą nı̨dhęn hıja nı tęn k’e huto hotıe yenerenı ha t’ok’e losı ts’ęn. 14 beghaı hu 6 dëne ɂąsı haghelyą hıjá nı Meadow Lake nare bantam sekuı hel senadher. Ku ɂeyer tł’ąghe nı̨ nųnı̨dher hu AAA hockey senadher hıja nı Beardy’s Mıdget AAA Blackhawks heł. Ku ɂeyer hu Dwıght Western Hockey League ts’ęn heya nı (WHL) Lethbrıdge Hurrıcanes heł.

2007 nęnę k’e hu Dwıght t’a hotıe yełtsı̨ hu, L.A. Kıngs hel senadher ha hılchu nı, 109th hulta hılchu horelyų dëne hel hots’ı̨. Ɂeyer hu L.A. Kıngs bets’ı̨ dëne senadé Amerıcan Hockey League (AHL) hel senaı̨dher, Manchester Monarchs hulyé. 2010 nęnę k’e hu NHL ha bezı huhdzı nı senadher ha ɂı̨łąghe dëne ɂeyaja ɂá. Kulı kudąne yuné nałɂah nı AHL hel senadher ha 6 games hots’ęn.

Ku 2012 nęnę ke hu, Dwıght ɂałų beba nųt’ą nadłı̨ nı̨. Ku dųhų beghǫt’ą hu hotıe hayı̨la nı, February 2012 k’e t’atthe dëne ghą yuɂ̨ą nı Dallas Stars hel. ɂeyer tł’ąghe hu 5 goals chu 3 assısts hayı̨la nı 2012 Stanley Cup senats’edé huk’e, Kıngs t’atthe tth’aıchogh hodonı̨łną. Dwıght tth’ı taghe yuɂą nı̨ ɂı̨ła sats’edé October 2013 k’e Phoenıx Coyotes heł. Dwıght chu kıngs ɂeła tth’aıchogh dąnı̨łną nadłı̨ nı 2014 nęnę k’e.

Ku March 2017 hu, Dwıght dı̨nı̨ya halyá nı Montreal Canadıens hobets’ęn. August 2017 hu nake nęnę hots’ęn bezı dı̨tł’ıs nı Russıa Avtomobılıst Yekaterınburg tsǫk’edëne KHL hots’ęn.

Dwıght hotıe ɂası łą hołts’ı kulı t’ok’e hots’ı̨ ɂat’ı̨ hotıe yenalnı̨ sı. Ba ɂası łą kulı Dwıght sı̨ne dąnełt’u benęnę ts’ęn nądaı sı bets’ąne chu beskęnę heł Meadow Lake hots’ęn, ɂeyer sı̨ne dąłt’u sekuı hodonęłtęn ha hockey camp hełtsı́. Dwıght bǫnaghe D.J. Kıng tth’ı tsǫke nedhe senaı̨dher sı.

Ku ɂası beghąnı̨la nełtsı dé, Dwıght ɂası hu, “T’arı̨t’a nełtsı dé beghą neba hoɂą haılé, neba hıle kule netthı kuı hu, nets’enı dąlı̨. T’a nełts’ı sı sadzıe łą hası̨ hotıe bek’ı̨ya tł’ąghe dé. Ku ɂeyı tth’ı datedhe ɂası wastsı nı̨dhęn sı ch’ası ɂası hoɂą hası̨, ɂası łą tth’ı ghą yı̨nı̨ ha honesı sekuı yek’enadé sı bası. Kulı beghą nı̨lá dé t’a dzı̨ne beląghe nı̨łną sı tthere hası̨. Bet’oreɂa sı.”

ʔeła ʔełts’érádi