Digging Roots

Nahı̨łt’e shęn dëne

Dıggıng Roots shęn dëne hulye k’ı Juno honehełną dëneyu chu bets’ąne shęn dëne sı Raven Kanataka Polson-Lahache chu Sho-Shona Kısh behezı sı, hu bets’ı̨ shęn k’ı folk-rock, pop blues chu hıp hop heł dënededłı̨ne ts’ı̨ nahıe shęn heł sı. Dıggıng Roots nąnı dëne dedłı̨ne tth’ı heł senaı̨dé sı Trıbe Called Red, Kınnıe Starr chu Tanya Tagaq tth’ı hel.

Sho-Shona Anishinabe ɂena hęlı̨ sı Batchewana ɂena haralɂa hots’ı̨, kulı Toronto nare neyą nı. Raven tth’ı Anishinabe chu Mohawk ɂena tth’ı hęlı̨ sı, Wınneway, Quebec ts’ęn hots’ı̨ reserve nechı̨lé “horelyų dëne ɂëłk’ordorelyą nezı t’a.” Raven chu Sho-shona Ottawa ɂëłgharé nı̨hı̨ɂas nı 2004 nęnę k’e ɂëłghą nı̨hı̨ɂas. Raven betthıkuı 14 beghaı hu ɂeyer nı̨hı̨deł ku Sho-Shona ɂeyer hotł’ąghe hu ɂerıhtł’ıs koę ha ɂeyer nı̨yá nı.

Bohets’enı̨ Raven t’ą ɂëłk’ech’a shęn dëne holɂı̨h haıyı̨la nı, bąnełt’u t’ąt’u dëne due haldhęn sı beł narółtth’er ɂeyı bets’ı̨ shęn ye beghą dıtth’agh sı. Ɂëłghą nı̨hı̨ɂas tł’ąghe hu ɂëłghąnehetą hıjá. Nake nęnę hudher hu shęn godhe heherı̨nı̨ nı̨ Seeds t’achaı tsıɂasé. Ɂeyer tł’ąghe nıh hudher hu, Canadıan Dënededłıne ha Musıc Award henehełną nı ɂeła dëne senahedher ha Ku bek’ı̨nı shęn We are ɂeyı nuhnı hulyé Juno Award nełną

Aborıgınal dëne xa 2010 nęnę k’e. Ku ɂeyer hu bąłt’u ɂ-ła shęn 2014 k’e yeherı̨nı̨ nı, For the Lıght dok’ane ha ku dųhų shęn godhe k’enahedher sı The Hunter & The Healer, Naze dëne chu dëne nakoghónı dëne, bı̨hı̨yese Skye teghele senadher sı ɂeyı shęn k’é.

Ɂa banełt’u behetth’ıkuı ɂası k’enadher dëne ts’ı̨ɂąne actıvıst hulye dënededłı̨ne hotıe yek’ı̨del ɂa shęn ɂeyı ląt’e ɂası ghą yehełtsı̨ sı bet’a dëne ɂası ghą nerenı̨ ha. “Nuhnı dëne ts’ethı̨yę nı̨h k’e ghıdeł hoɂą chu t’ąt’e dënetthıkuı daıdłı̨ sı boghı́dı hoɂą ɂeyı ɂa yunadhe dëne godhe beba ɂası godhé neyé ha bek’enaıdé hoɂą, sı seba hu ɂası nedhé sı,” Raven dodi si.

“ku nih k’e ts’ethı̨yę ch’anı̨l hoɂą chu t’ąt’u dënetthıkuı ts’ęlı̨ tth’ı hotıe boghedı́ hoɂą. Yunadhe t’a ɂası neshye nılyé dųhųn. Sı seba hu ɂeyı t’a ɂası natser sı yunahdé ha,” Sho-Shona kodı́ sı. Raven chu Sho-Shona, Barrıe Ontarıo ts’ęn nadher sı nadęne bı̨yese heł.